خشتەی چاودێری ھۆلەکان وە رێکخستنی قوتابیان بەسەر هۆڵی تاقیکردنەوە

خشتەی چاودێری ھۆڵەکانی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ/ خولی یەکەم ٢٠١٨- ٢٠١٩

خشتەی رێکخستنی قوتابیان بەسەر هۆڵی تاقیکردنەوە