خشتەی دابەش کردنی قوتابیان لە هوڵی تاقیکردنەوەکان بۆ خوولی دووەم

تێبینی: ئەم خشتەیە رۆژانە دەگۆڕێت

خشتەی دابەش کردنی قوتابیان لە خوولی دووەم بۆ رۆژی دوو شەمە رێکەوتی ٢-٩-٢٠١٩ لە هۆلی تاقیکردنەوەکان

بەشی بایۆڵۆجی

قۆناغی یەکەم لە هۆلی ١

قۆناغی دووەم لە هۆلی ١٤

قۆناغی سێ یەم لە هۆلی ٥م،٦م،٧م

قۆناغی چوارەم لە هۆلی ٢

بەشی کیمیا

قۆناغی یەکەم لە هۆلی ١٤

قۆناغی دووەم لە هۆلی ١٧

قۆناغی سێ یەم لە هۆلی ١٥

قۆناغی چوارەم لە هۆلی ٢

بەشی فیزیا

قۆناغی یەکەم لە هۆلی ١٧

قۆناغی دووەم لە هۆلی ٥م،٦م،٧م

قۆناغی سێ یەم گشتی لە هۆلی ١٦

قۆناغی سێ یەم پزیشکی لە هۆلی ٢م،٣م،٤م

قۆناغی چوارەم گشتی لە هۆلی ٤م

قۆناغی چوارەم پزیشکی لە هۆلی ١٤

بەشی ماتماتیک

قۆناغی یەکەم لە هۆلی ١

قۆناغی دووەم لە هۆلی ١٥

قۆناغی سێ یەم لە هۆلی ٢

قۆناغی چوارەم لە هۆلی ١٧

بەشی جیۆلۆجی

قۆناغی یەکەم لە هۆلی ٢

قۆناغی دووەم لە هۆلی ١٦

قۆناغی سێ یەم لە هۆلی ٢م،٣م،٤م،٥م

قۆناغی چوارەم لە هۆلی ١

بەشی ژینگە

قۆناغی یەکەم لە هۆلی ١٦

قۆناغی دووەم لە هۆلی ١٧

قۆناغی سێ یەم لە هۆلی ٤م

قۆناغی چوارەم لە هۆلی ٥م

بەشی کۆمپیوتەر

قۆناغی یەکەم لە هۆلی ٥م،٦م،٧م

قۆناغی دووەم لە هۆلی ٢م،٣م،٤م

قۆناغی سێ یەم(CS) لە هۆلی ١٦

قۆناغی سێ یەم(IT) لە هۆلی ١