خشتەی دابەش کردنی قوتابیان لە هوڵی تاقیکردنەوەکان

خشتەی دابەش کردنی قوتابیان لە هۆلی تاقیکردنەوەکان

قۆناغی یەکەم و سێ یەم

قۆناغی دووەم و جوارەم