نمره‌ی كۆششی كۆرسی یه‌كه‌م / به‌شی كاگێری رێكخراوه‌ گه‌شتیاریه‌كان

ز نـــــــــــاو ئاماری گەشتیاری جوگرافیای گەشتیاری بەرێوەبردنی خواردن و خواردنەوە ژمێریاری زمانی ئینگلیزی بۆ گەشت و گوزەر ئابووری بەشەکی گەشتیاری
1 ئاوارە كامران عولا 0 0 0 0 0 0
2 ئایسان محمد ابراهیم مجید 26 37 40 39 38 32
3 احمد وهاب معروف  24 14 23 14 18 17
4 احمد یوسف یاسین  32 25 33 36 36 20
5 اسامە ادریس انور احمد 37 23 26 29 24 10
6 اسماء شكر اسماعیل احمد 35 24 30 27 29 5
7 الاء احمد عمر 39 30 34 40 28 28
8 الهام عبدالرحمن محمد 0 0 0 0 0 0
9 ایلاف دلشاد ابراهیم حسن 38 28 30 33 28 20
10 ایمان عبد الصمد عبدالمجید محمد 26 25 30 7 18 15
11 ایمان محمد رچا عمر 37 37 35 39 31 23
12 ایمان یوسف عزیز عبدالله 38 32 28 30 23 22
13 باوەر عزالدین قادر عپمان 24 23 21 16 21 7
14 بیخال علی حمد امین رسول 29 24 15 12 10 21
15 بیژەر محمد سلیمان 22 20 18 0 10 1
16 پاڤیل فارس اسعد اسماعیل 39 28 22 29 31 37
17 پەیام صدام عبدالواحد 34 29 16 22 20 22
18 جمال سلیمان محمود سلیم 33 21 27 22 24 1
19 جوان بدران رمزی اومر 26 23 33 31 29 2
20 چنور جعفر محمد حسن 31 15 19 20 25 5
21 حمد امین اسماعیل حمد امین عبدالله 24 32 15 26 22 6
22 دیمن حكیم علی صوفی 31 23 35 30 35 17
23 دانا محمد اسماعیل 0 0 0 0 0 0
24 راژان رزگار علی احمد 28 30 30 29 25 8
25 راستی سامدار عبدالله رشید 30 25 25 22 29 13
26 رانیا رشید عبدال عزو 36 27 35 33 36 3
27 رمضان كریم شهاب حسین 28 20 23 7 21 10
28 ریان شوان محمد 34 30 28 36 20 32
29 ریان نهرو علی جمیل 23 33 28 32 30 36
30 رەوەند روستم جمیل احمد 25 15 19 13 23 6
31 رضوان مقصود حسین 20 20 24 15 16 3
32 زكریا سالار داود برایم 23 13 14 6 11 4
33 زینە فیصل عمر عبدالله 25 37 29 38 34 21
34 ساجدە صابر محمد محمد امین 21 35 35 25 18 36
35 ساری جلال محمد خچر 20 10 14 6 10 0
36 ساوین اومید خورشید اغا 22 23 24 24 25 13
37 سكالا محمود مجید روستەم 20 21 35 38 22 38
38 سلوی موفق عارف امین 33 28 36 40 38 32
39 سمیە صدیق حسین اودل 27 25 29 27 39 22
40 سوران محمد مستەفا عزیز 20 15 28 21 18 5
41 سوزدا حسن علی 37 40 40 40 31 36
42 شالاو مریوان ولی محمد 21 10 25 14 10 4
43 شیماء فتاح بكر 28 34 36 27 20 9
44 شەپول سعدون حسن 0 14 14 4 10 4
45 عامر فاضل سلیم مولود 0 12 15 17 15 6
46 عبدالهادی نیازی محی الدین نوری 25 20 14 22 23 10
47 عمر ادریس ویسی محمود 23 13 11 16 10 1
48 عمر ریزگار یاسین حسن 20 11 11 14 11 1
49 فاطمه‌ صالح صابر علی 23 20 23 24 22 21
50 فردین محمد شیخ عمر محمد 35 25 18 29 33 1
51 فینیك خان یاسین احمد عبدالله 35 33 26 37 31 14
52 كوثر خسرو سلیمان حمد امین 33 27 24 28 28 14
53 كەو علی احمد شیمكە 21 20 0 0 0 0
54 لیزان هیژا محمد سعید حسن 20 20 25 13 28 2
55 ماردین فرست عمر گه 22 34 35 33 27 16
56 محمد حمید جبار ابراهیم 29 21 15 13 10 5
57 محمد خورشید محمود محمد 24 22 18 10 15 0
58 محمد رحمن عزیز احمد 29 20 23 7 24 2
59 محمد صابر قادر احمد 26 26 28 39 29 9
60 محمد صلاح رشید قادر 26 21 28 22 21 11
61 محمد عبدالرحمن صابر عبدالرحمن 21 20 18 13 13 7
62 محمد علی رضا قادر 36 24 23 30 24 14
63 محمد غازی یاسین حسین 20 29 16 20 23 1
64 محمد كاكل جبار حمد امین 39 31 30 40 36 31
65 محمد مروان مامك 21 20 14 15 17 5
66 محمد یاسین عثمان  20 24 24 18 20 5
67 محمود شمال كریم 39 34 18 25 29 1
68 مریم صلاح عبدالغفور 39 40 37 40 39 38
69 مصطفى فاخر طاهر 34 33 25 21 23 14
70 ناودار ناجی فیصل صادق   21 10 29 12 16 11
71 نبى عثمان نبى 21 20 17 18 13 15
72 نسیفا عبدالله‌ حسن 39 38 35 38 28 38
73 هدى محمد شریف 29 31 28 27 34 14
74 هدى هادى عبدالرحمن  30 23 24 15 27 7
75 هێلین حربى عبدالقهار  27 21 19 24 29 7
76 هیفى بارزان مجید 36 39 35 27 27 28
77 هیلین عباس مامند 39 36 29 32 30 11
78 یوسف عبدالله یوسف بكر  24 15 21 20 18 9

Leave a comment