ڤیستیڤاڵی خواردن

بە ناو نیشانی: خواردنێك تام بكە و ژیانی نەخۆشێكی شێرپەنجە رزگار بكە. ڤیستیڤاڵێك بۆ كۆكردنەوەی هاوكاری بۆ نەخۆشانی شێرپەنجە، بە سەرپەرشتی سەرۆكى بەشی دارایی و بانك (پ. ی.د. گولدران) و م. وریا
بە بەشداری كۆمەڵێك لە قوتابیانی دارایی و بانك لە هەرچوار قۆناغ

Leave a comment