ناساندنی بەشەکانی کۆلێژ بەقوتابیانی تازەوەرگیراوی بەش ماتماتیک 

 

لەچالاکیەکی بەشی ماتماتیک بۆقوتابیانی تازەوەرگیراو سەرۆکی بەشی ماتماتیک د. رشادرشید لەگەل د.هۆگر محمد هەلسان نیشاندان و ناساندنی بەشەکانی کۆلێژ بەقوتابیانی تازە وەرگیراو لەسەرەتادا سەرۆکی بەش هەلسا بەپێدانی رێنمایی بەش و کۆلێژ تایبەت بەخوێندن و دەوامکردنی قوتابیان. پاشان بەرێز دکتۆر هۆگر محمد هەلسا بەنیشاندان و ناساندنی گشت یەکەو بەشەکانی کۆلێژ بەقوتابیانی تازە وەرگیراوی بەشی ماتماتیک.

Leave a comment