ئاگاداری بۆ قوتابیانی کۆلێژی ئەندازیاری

فۆرمی دروستکردنی باجی هاتنە ژوورەوەی کۆلێژی ئەندازیاری بۆ قوتابیە تازە وەرگیراوەکانی قۆناغی یەکەم

 

Click Here

فۆرمی دروستکردنی باجی هاتنە ژوورەوەی کۆلێژی ئەندازیاری

 

Click Here

Tags

Leave a comment