سیمیناری ھەفتەی دووەم لەلایەن م.ھێمن پێشکەشکرا

لە زنجیرە سیمینارتی ھەفتانەی بەشی فیزیک

ھەفتەی دووەم پیشکەشکردنی سیمینار لەلایەن

Msc.Hemin A Rahman

the title of seminar

Introduction to Radiation Therapy