ئاگاداری بۆ قوتابیانی کۆلێژی ئەندازیاری

فۆرمی دروستکردنی باجی هاتنە ژوورەوەی کۆلێژی ئەندازیاری بۆ قوتابیە تازە وەرگیراوەکانی قۆناغی یەکەم

 

Click Here

فۆرمی دروستکردنی باجی هاتنە ژوورەوەی کۆلێژی ئەندازیاری

 

Click Here

Tags